BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYiCiLER

Bitki gelişim düzenleyicilerinin kullanım amacı
• Bitki gelişimini geciktirenler
• Bitki gelişimini teşvik edenler
• Diğerleri

Bitki Gelişimini Geciktiren Kimyasalların Kullanımı
Bitki gelişimini geciktiren kimyasallar bir çok kültür bitkisinde kullanılsa da, en yaygın kullanıldığı alan süs bitkileridir. Zira bitkisel üretimin genel amacı, pazarın en hareketli ve fiyatların en yüksek dönemine rastlayan zamanda ve periyotta üretimin sağlamasıdır. Bu dönem dışında yapılacak bir üretimin profesyonel bir üreticiyi tatmin etmesi beklenemez. Bu gerçek tüm dünyada kabul edilmekte ve yetiştirilen ürünlerin bu gerçeğe göre disiplin altına alınması kaçınılmaz gözükmektedir.
Zirai ilaç
 • Bu konu özellikle süs bitkilerinin yetiştirilmesinde ve pazarlanmasında son derece önemli bir konudur. Bu nedenle bu tür BGD 'lerin süs bitkilerinde kullanımı önem kazanmıştır. Bu kimyasalların kullanımı ile büyüme ve gelişmenin kontrol altına alınarak pazarlamanın, talebin en yüksek dönemine göre yapılmasını sağlamak bu kimyasalların kullanım amacını oluşturmaktadır.
 • Bu amaç dışında belirli spesifik kültür bitkilerinde (tütün, kolza çeltik, buğday, vb.) özel amaçlara yönelik olarak kullanımları da söz konusu olan ve dünya genelinde de kullanılmakta olan bu grup kimyasallardan 6 adedi ülkemizde ruhsatlı bulunmaktadır. Çok amaçlı ve tek amaçlı olarak çeşitli kültür bitkilerinde kullanılmakta olan bu kimyasallar butralin, chlormequat, chlorpropham, maleic hydrazide, mepiquat chloride ve n-decanol’dür.

 • Bitki Gelişimini Teşvik Eden Kimyasalların Kullanımı

 • Bugrupta yer alan kimyasalların kullanım amacı oldukça geniştir. Amaca yönelik kimyasal maddenin seçimi ve tavsiyeye göre zamanında kullanımı çok önemlidir.

 • Bunların en önemli kullanım alanları ve amaçlarına ait bilgiler aşağıda verilmiştir:
  • Belirli kültürlerde meyve seyreltmesi,
  • Belirli kültürlerde hasat öncesi meyve dökümlerinin önlenmesi,
  • Belirli kültürlerde çeliklerin köklenmesinin teşviki,
  • Belirli kültürlerde meyve tutumunun artırılması,
  • Belirli kültürlerde tane iriliğinin artırılması ve standardın yükseltilmesi,
  • Belirli kültürlerde olgunlaşmanın hızlandırılması,
  • Belirli kültürlerde olgunlaşmanın geciktirilmesi,
  • Belirti kültürlerde meyve veya meyve salkımlannın uzatılması.

  Yukarıda verilen örneklere göre; gelişmeyi teşvik eden kimyasalları dört başlık altında toplamak ve sınıflandırmak mümkündür:

 • Zirai ilaç
 • Gibberellin Grubu

 • Kullanım alanı ve dönemi: Bir çok kültürde çeşitli amaçlarla kullanılmakta olan bu kimyasalın en önemli kullanım alanları ve amaçları literatürde şöyle verilmektedir;

  • Üzümde salkım gelişmesini ve tane iriliğini artırmak,
  • Limonda meyve olgunluğunu geciktirmek,
  • Marulda tohum hasadı yönünden çiçeklenmeyi teşvik,
  • Patateste uyku dönemini kırarak çimlenmeyi teşvik,
  • Çeşitli süs bitkilerinde çiçek verimini ve kalitesini artırmak,
  • Navel portakallarında ve altıntoplarda kabuk lekesini ve yaşlanmasını önlemek,
  • Kerevizde gelişmeyi teşvik etmek,
  • Kirazda daha iyi renk ve iri tane elde etmek, hasat süresini uzatmak,
  • Enginarda hasat süresini uzatmak için olgunlaşmayı geciktirmek,
  • Fasulye, bezelye, pamuk, çeltik, soya ve buğdayda çabuk çimlenmeyi teşvik,
  • Şerbetçi otunda verimi yükseltmek,
  • İtalyan erik çeşitlerinde iç kararmasını önlemek ve verimi artırmak,
  • Mandarinlerde meyve tutumunu artırmak,
  • Ispanak verimini artırmak ve kaliteyi yükseltmek,
  • Star Ruby Altıntop çeşidin de erken meyve dökümünü önleyerek meyve verimini artırmak.

  Bu doğal kimyasalın ilk keşfi 1938 yılında Japonya'da olmuştur. 1955 yılından itibaren çeşitli firmalar tarafından bu konuda geniş araştırmalar yapılmıştır.
  Günümüzde bir çok firma tarafından çeşitli formülasyonlar ve aktif madde içerikleri ile pazarlanmaktadır.


 • DAHA GENiŞ BiLGi iÇiN GSM 0532 686 65 61