Zirai Danışmanlık Hizmetimiz
Çiftçilerimizin ve Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleridir.

Tarladan sofraya gıda güvenliğiini sağlanmak ve verimi artırmak, Üretim ve bilgilendirmenin her safhasını kayıt altına almak, Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasını sağlamak öncelikli amaçlarımızdan biridir.

Hizmetlerimizden bazıları

  • Yörenin toprak analizini yapmak,
  • Toprağın verimini artırıcı önlemler almak,
  • Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirlemek,
  • Tohumların ekilmesi, fidelerin, fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirlemek,
  • Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili yöntemler geliştirmek,
  • Bitkilerin hastalıklardan ve zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için çalışmalar yapmak,
  • Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

    DAHA GENiŞ BiLGi iÇiN GSM 0532 686 65 61