ZİRAİ İLAÇ NEDİR?
Zirai mücadelede kullanılan, önleyici, yok edici, uzaklaştırıcı, azaltıcı maddeleri içeren karışım veya kimyasal maddelere zirai ilaç (pestisit) denir.

Nerden Kullanılır?
Hastalık, zararlı ve yabancı otları ekonomik zarar eşiği altında tutarak, tarımsal ürünlerin verimli ve kaliteli yetiştirilmesi için kullanılır.

Ekonomik Zarar Eşiği Nedir?
İlaçlamayla kurtarılacak üründen elde edilecek gelirin ilaçlama maliyetinden fazla olmasıdır.

İlaç Kullanımına Nasıl Karar Verilir?
Problem olan hastalık, zararlı ve yabancı ot teşhis ve tespit edilir. Teşhis ve tespit için teknik kuruluştan yardım alınır. Diğer yöntemler (Kültürel, mekanik,biyolojik) yetersiz ise kullanılır.

Zirai ilaç
Unutma! İlaçlama Son Çaredir.
İlaç Kullanımı gerekli ise;

İLACI SEÇERKEN; Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları, İmal tarihi, seri numarası, ruhsat tarihi ve Numarası bulunmayan ilaçları satın almayınız. Ambalajı mutlaka kontrol (Açılmış, harslı, akan olup olmadığı) ediniz. İlacın uygulama metodu ve maliyetini öğreniniz.

İLACIN HAZIRLANMASI; İlaç etiketindeki öneri ve uyarılara uyulmalıdır. İlaçlamalarda bulanık ve kirli su kullanmayınız. Uygun dozda ilaçlama yapabilmek için aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Suda eriyen toz ilaçlar bir kap içinde hazırlanmalıdır, sonra depoya konulmalıdır. Su ila karışabilen konsantre ilaçlar ölçüldükten sonra biraz su ile karıştırılarak aletin deposuna konulabilir. Sıvı konsantre ilaçlar da kovada hazırlanmalıdır. İlaçları çıplak el ve kollarınızla karıştırmayınız. İlaçlama aletindeki tıkanıklığı üfleyerek açmayınız.

ZİRAİ İLAÇLARI KULLANILIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR
İlaçlar organizmalara ağız, deri, solunum yoluyla girerek etkili olduğundan; İlaçlama anında maske yada tülbent vb. takılmalı, eldiven ve çizme giyilmelidir.
Zirai ilaçlar uygun sıcaklıkta uygulanmalıdır.
İlaçlama sabah erken ve akşam geç saatlerde,sakin havalarda yapılmalıdır.
Meyve ağaçlarında ve diğer kültür bitkilerinin çiçeklenme döneminde kesinlikle ilaçlama yapılmamalıdır.
Arıcılarla ahenk içinde yapılacak çalışmalar her iki tarafında yararına olacaktır.

İLAÇLARI DOĞRU KULLANIMI
Öğle sıcaklığında, Yağmurdan önce, Rüzgarlı havalarda ilaç atmayınız.
İlaçların tavsiye edildiği dozda ve zamanında kullanınız.
Son İlaçlama ile Hasat arasındaki geçmesi gereken süreye dikkat ediniz.
Kullandığınız ilaç ambalajlarını:
Açıkta bırakmayınız,
Dere ve sulara atmayınız,
Toprağa gömünüz.

İlaçlamadan sonra;
Sabunlu su ile el ve yüz iyice yıkanmalı, ilaçlama esnasında ve sonrasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, göz kapaklarında aşırı yoğunluk, terleme, kararma ve göz kararması gibi zehirlenme belirtileri görülmesi halinde hemen doktora gidilmelidir. Artan ilaçlar ve yıkama suları, kullanma süresi dolan veya imha edilmesi istenen ilaçlar akarsu,göller ve su kanallarına boşaltılmamalı, tarım yapılmayan bir yerde açılacak çukura gömülmelidir. Zirai ilaçlar konsantre halde çok tehlikelidir. İlaçlar kilitli bir yerde gıda maddelerinde uzakta saklanmalıdır. Aletlerin bakımları yapılmalıdır.

ZİRAİ İLAÇLAR HATALI KULLANILDIĞINDA;
Çevre kirlenmesi,
Doğal dengenin bozulması,
Bağışıklık sisteminin bozulması,
Daha az etki,
Ürün kayıpları,
Maliyet artışları gibi sonuçlar doğurur.
DAHA GENiŞ BiLGi iÇiN GSM 0532 686 65 61